Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy?

Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy?

Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy? Początkujący przedsiębiorcy często napotykają wiele problemów podczas zakładania własnej firmy. Jednym z najczęstszych problemów jest brak środków na rozpoczęcie działalności. Rozwiązaniem tego problemu mogą być fundusze unijne. Skierowane są głównie do młodych ludzi, ale przedsiębiorcy rozpoczynający działalność po trzydziestce znajdą również programy pomocowe dla przedsiębiorczości.

Wsparcie funduszy unijnych to nie tylko zasób finansowy. W ramach pożyczki i dotacji możesz dodatkowo liczyć na fachowe doradztwo na pierwszym etapie rozpoczynania działalności i prowadzenia różnorodnych szkoleń. W niektórych przypadkach możliwe jest również uzyskanie wsparcia w wyposażeniu miejsca pracy.

Pożyczka na start dla młodych przedsiębiorców

Podstawowym miejscem, w którym można znaleźć wszelkie informacje o pożyczkach i dotacjach unijnych jest Powiatowy Urząd Pracy lub Wojewódzki Urząd Pracy. W niektórych miastach istnieją również punkty informacyjne o funduszach europejskich. Przed przyznaniem stypendium należy dokładnie przeanalizować sytuację osobistą kandydata i jego skłonność do prowadzenia działalności gospodarczej. Aby skorzystać z dotacji dla młodych przedsiębiorców, trzeba być bezrobotnym i niewykształconym. Maksymalna wysokość pomocy unijnej to 20 000 zł.

Karierę mogą rozpocząć także osoby powyżej 30 roku życia. Jednak w tym przypadku liczba osób, które mogą ubiegać się o pomoc UE, jest ograniczona. Muszą to być osoby z trudnym życiem, czyli osoby z niskim wykształceniem, które od dawna nie pracowały i mają problemy finansowe. Wysokość dotacji dla osób powyżej 30 roku życia może przekroczyć 20 000 zł, w zależności od wizerunku przyszłych przedsiębiorców oraz wielkości środków, którymi dysponuje instytucja. Warto wiedzieć, że wysokość i standard pomocy udzielanej przez poszczególne województwa mogą być różne. Dlatego po szczegółowe informacje na temat pomocy najlepiej udać się do odpowiedniego biura lub punktu informacyjnego.

Pożyczka unijna na start dla zatrudnionych

Osoby, które pracują, ale rozważają założenie firmy lub prowadzą małą firmę i rozważają rozszerzenie działalności mogą również skorzystać ze środków w postaci pożyczek unijnych. W takim przypadku możesz ubiegać się tylko o pożyczkę unijną dla firmy. Oznacza to, że pomoc nie jest umarzana i musi zostać zwrócona. Jednak różnica między tymi typami pożyczek a pożyczkami komercyjnymi polega na tym, że warunki są lepsze, a stopy procentowe korzystniejsze. Innym rozwiązaniem mogą być pożyczki bankowe dla działających firm, gwarantowane przez fundusze europejskie. Pierwszym krokiem do uzyskania wsparcia UE jest odbycie szkolenia przygotowującego do biznesu. Zwykle obejmuje przedsiębiorczość, księgowość lub umiejętności tworzenia biznesplanu. Szczególnie to drugie jest bardzo cenne, ponieważ kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o pożyczkę lub grant oraz szczegółowego biznesplanu. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów, nie tylko do szczegółowej oceny pod względem formalnym. Od jego jakości decyduje zwykle podział pomocy unijnej. Jeśli jesteś jednym ze szczęśliwców kwalifikujących się do pożyczki unijnej dla firmy, to czas na kolejny krok. To jest umowa z operatorem na zapewnienie wsparcia w imieniu Unii Europejskiej. Zawarcie umowy handlowej obejmuje dokumenty potwierdzające powstanie firmy, zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie umowy. Dodatkowo szczegółowo opisuje sposób wykorzystania pożyczek lub dotacji, a także zasady księgowości i kontroli całego projektu. Istnieje również kilka ważnych punktów dotyczących zasad przekazywania środków i wypowiedzenia beneficjentom. Warto wspomnieć, że poręczeniami kredytów unijnych są najczęściej poręczenia, weksle, hipoteki na towary lub prawa, czy też zgoda na egzekucję.

Pożyczka dla firm na start – beneficjent i jego obowiązków

Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy?
Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy?

Najważniejszym obowiązkiem osoby otrzymującej wsparcie unijne jest wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem. Wtedy warto pamiętać, że prowadzone działania muszą być szczegółowo dokumentowane i jak spożytkować środki z kredytu unijnego. Po zaprzestaniu korzystania z pomocy UE każdy beneficjent musi złożyć raport końcowy pożyczkobiorcy. Warto też wiedzieć, że nawet po dokonaniu płatności operator ma prawo skontaktować się z przedsiębiorcą. W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymują dotacje, można spróbować umorzyć dług. Warunkiem jest rozpoczęcie działalności przez co najmniej rok i należyte rozważenie udzielonej pomocy. W 2021 roku będzie wiele okazji do zarobienia pieniędzy i rozpoczęcia działalności. Od dotacji przez fundusze unijne po pożyczki, po mniej popularne formy finansowania własnego biznesu. W zależności od potrzeb branżowych i finansowych każdy zainteresowany rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej powinien znaleźć coś dla siebie. Rok 2020 to pandemia i trudności spowodowane ograniczeniami dotyczącymi osób samozatrudnionych. Mimo trudnej sytuacji aktywność gospodarcza szybko powróciła do poziomu wczesnych etapów polskiej pandemii.