Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka - co to jest?

Upadłość konsumencka – co to jest? Upadłość konsumencka jest instytucją prawną, która umożliwia osobom zadłużonym w Polsce wyjście z trudnej sytuacji finansowej. To rozwiązanie dedykowane jest osobom, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań wobec wierzycieli i nie mają szans na poprawę swojej sytuacji finansowej w najbliższej przyszłości.

Jak przebiega upadłość konsumencka?

Procedura upadłości konsumenckiej składa się z kilku etapów.

Oto one:

 • Złożenie wniosku o upadłość konsumencką
  Osoba, która chce skorzystać z upadłości konsumenckiej, musi złożyć wniosek do sądu. Wniosek powinien zawierać informacje o dochodach i majątku wnioskodawcy, a także o jego zobowiązaniach wobec wierzycieli.
 • Postępowanie sądowe
  Po złożeniu wniosku, sąd zaczyna prowadzić postępowanie, które ma na celu ustalenie sytuacji majątkowej i finansowej wnioskodawcy. Sąd wyznacza też kuratora, który ma pomóc osobie zadłużonej w przejściu przez proces upadłości.
 • Układ z wierzycielami
  W trakcie postępowania, osobie zadłużonej jest udzielana pomoc przez kuratora, który pomaga jej przygotować plan spłaty długów. Wierzyciele są informowani o proponowanym układzie, który muszą zaakceptować.
 • Uzyskanie upadłości konsumenckiej
  Jeśli wierzyciele nie zgłaszają sprzeciwu wobec proponowanego układu, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Osoba zadłużona zyskuje wtedy możliwość spłaty swoich długów w oparciu o zatwierdzony układ.

Plan spłaty długów

Plan spłaty w ramach postępowania upadłościowego w przypadku upadłości konsumenckiej jest opracowywany przez osobę, która ubiega się o upadłość konsumencką we współpracy z kuratorem, który jest wyznaczony przez sąd. Plan ten jest następnie przedstawiany wierzycielom, którzy mają prawo wyrazić swoją zgodę na proponowany plan spłaty.

Proces opracowania i zatwierdzenia planu spłaty zwykle trwa kilka miesięcy. W tym czasie kurator pomaga osobie zadłużonej w opracowaniu planu spłaty, uwzględniającego jej aktualną sytuację finansową i możliwości spłaty długów. Plan ten musi być realistyczny i uwzględniać wszystkie zobowiązania finansowe, jakie posiada dłużnik wobec swoich wierzycieli.

Po opracowaniu planu spłaty, zostaje on przedstawiony wierzycielom, którzy mogą zgłosić swoje uwagi lub sprzeciwić się planowi. W przypadku uzyskania zgodnego planu spłaty, sąd może ogłosić upadłość konsumencką i zatwierdzić plan spłaty. Osoba zadłużona ma wówczas określony czas na spłatę swoich zobowiązań zgodnie z zatwierdzonym planem spłaty. Czas ten wynosi zwykle od 3 do 5 lat, ale może zostać wydłużony w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody sądu.

Ważne jest, aby plan spłaty był realistyczny i dostosowany do możliwości finansowych osoby ubiegającej się o upadłość konsumencką. Dzięki temu będzie on miał większą szansę na zatwierdzenie przez wierzycieli i sąd oraz na skuteczne rozwiązanie problemu zadłużenia.

Upadłość konsumencka – jakie dokumenty trzeba przedłożyć i ile trwa proces?

Aby rozpocząć proces upadłości konsumenckiej, należy złożyć wniosek do sądu. Wniosek taki powinien zawierać przede wszystkim informacje na temat sytuacji finansowej i majątkowej osoby ubiegającej się o upadłość konsumencką, a także o jej zobowiązaniach wobec wierzycieli.

Oprócz wniosku, do sądu należy również przedłożyć takie dokumenty jak:

 • Zaświadczenie o zarobkach (ostatnie 3 lub 6 miesięcy)
 • Oświadczenie o posiadaniu majątku (nieruchomości, pojazdów, środków finansowych itp.)
 • Umowy kredytowe, leasingowe, raty itp.

  Upadłość konsumencka - co to jest?
  Upadłość konsumencka – co to jest?
 • Dokumenty potwierdzające koszty utrzymania (rachunki za mieszkanie, media, żywność itp.)
 • Inne dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o upadłość konsumencką

Po złożeniu wniosku i przekazaniu wymaganych dokumentów, sąd rozpoczyna postępowanie upadłościowe, które zwykle trwa około 3-6 miesięcy. W trakcie postępowania sądowego, kurator pomaga osobie ubiegającej się o upadłość konsumencką w opracowaniu planu spłaty długów. Wierzyciele zostają zawiadomieni o postępowaniu i mają możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec planu spłaty. Jeśli wierzyciele nie zgłaszają sprzeciwu lub sąd odrzuca sprzeciw, upadłość konsumencka zostaje ogłoszona.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, osoba zadłużona ma około 5 lat na spłatę swoich zobowiązań zgodnie z zatwierdzonym planem spłaty. Okres ten może być przedłużony w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody sądu.

Proces upadłości konsumenckiej zwykle trwa od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od sytuacji finansowej i majątkowej osoby ubiegającej się o upadłość konsumencką oraz od tego, jak szybko uda się opracować plan spłaty długów i uzyskać zatwierdzenie przez wierzycieli i sąd.

Do kogo możemy się zgłosić o pomoc w przeprowadzeniu tego procesu?

Osoby, które chcą skorzystać z upadłości konsumenckiej, mogą skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców finansowych, prawników lub firm specjalizujących się w obsłudze upadłości konsumenckiej. Tego typu usługi są płatne, ale mogą pomóc w skutecznym i sprawnym przejściu przez proces upadłości konsumenckiej.

Warto jednak pamiętać, że upadłość konsumencka jest instytucją prawną, która jest uregulowana w polskim prawie i jej przebieg jest opisany w Kodeksie postępowania cywilnego. Osoby, które czują się na siłach, mogą próbować przejść przez proces samodzielnie, korzystając z dostępnych w Internecie informacji i poradników.

Ostatecznie, jeśli osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką ma trudności w samodzielnym przeprowadzeniu procesu lub potrzebuje pomocy w uzyskaniu odpowiednich dokumentów czy w kontaktach z wierzycielami, może skorzystać z pomocy kancelarii prawnej lub specjalistów w zakresie upadłości konsumenckiej. Warto jednak pamiętać, że wybór takiej pomocy powinien być dokładnie przemyślany i oparty na weryfikacji kompetencji i doświadczenia wybranych specjalistów.