Biuro tłumaczeń – potrzebne usługi

Biuro tłumaczeń – potrzebne usługi – znajomość co najmniej jednego języka obcego jest w dzisiejszych czasach czymś standardowym. Powszechne staje się posługiwanie dwoma lub więcej językami. Mimo to biuro tłumaczeń cieszy się niesłabnącą popularnością. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż biura tłumaczeń oferują usługi specjalistów wykwalifikowanych w danym języku i posługujących się nim na bardzo wysokim poziomie, włączając w ten zakres język specjalistyczny. Świadczą usługi tłumaczeń przysięgłych, nadających dokumentowi mocy urzędowej, a nadto w swojej ofercie mają szeroką gamę, często niepopularnych języków.

Oferta biura tłumaczeń

Standardowa oferta biura tłumaczeń dzieli się na tłumaczenia ustne i pisemne. Dodatkowo do tłumaczeń pisemnych kwalifikujemy tłumaczenia zwykłe, przysięgłe i specjalistyczne, natomiast tłumaczenia ustne dzielą się na zwykłe i symultaniczne.

Tłumaczenia pisemne specjalistyczne najczęściej dotyczą dokumentów prawnych, analiz naukowych i dokumentacji technicznych i przeprowadzane są przez specjalistę posiadającego szeroką wiedzę w danej branży. Tłumaczenia przysięgłe natomiast są tłumaczeniami specyficznymi, bowiem mogą zostać dokonane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i opatrzone stosowną pieczęcią i podpisem tłumacza. Wymagane są przez urzędy i sądy. Tym samym, biuro tłumaczeń zajmuje się tłumaczeniem aktów notarialnych, umów, aktów notarialnych, dyplomów wyższych uczelni, suplementów do dyplomów, zaświadczeń o niekaralności i innych. Tłumaczenie przysięgłe dokumentu ma moc samego dokumentu.

Tłumaczenia ustne zwykłe odbywają się np. w czasie spotkań biznesowych i są przeprowadzane z pewnym opóźnieniem, po zakończeniu części wypowiedzi mówcy. Natomiast tłumaczenia ustne symultaniczne są tłumaczeniami specyficznymi i wykonywane są podczas konferencji czy wykładów z kilkusekundowym opóźnieniem w stosunku do mówcy. Tłumacz symultaniczny tłumaczy dosłowną wypowiedź. Jest to proces bardzo skomplikowany i przy długich wystąpieniach wymaga udziału więcej niż jednego tłumacza z uwagi na znaczne obciążenie i konieczność maksymalnej koncentracji.

Tłumacz

Biuro tłumaczeń składa się w wykształconych tłumaczy. Są to osoby, które znają co najmniej dwa języki w stopniu pozwalającym na przekład wypowiedzi bądź tekstu z języka źródłowego na docelowy. Tym samym tłumacz musi nie tylko rozumieć tekst, ale potrafić sprawnie wyrazić treść w języku na który tłumaczy. Dojście do tego zawodu nie należy do najprostszych, bowiem aby wykonywać pracę tłumacza przysięgłego należy, poza uzyskaniem wyższego wykształcenia i pełną zdolnością do czynności prawnych, zdać stosowny, kilkustopniowy egzamin państwowy. Nadto, aby odnieść sukces w zawodzie, niezbędne są kompetencje miękkie jak umiejętność szybkiego uczenia się, szeroką wiedzę ogólną, dobrą orientację w swojej specjalizacji, umiejętność płynnego wysławiania się, jak również powinien być osobą godną zaufania, co umożliwia swobodną komunikację w jego obecności.

Dodać należy, że wykonywanie tłumaczeń ustnych wymaga od tłumacza bardzo dużej odporności na stres, ponadprzeciętnej podzielności uwagi i szybkiego kojarzenia faktów. Posiadając te cechy, tłumacz będzie w stanie sprawnie i rzetelnie przetłumaczyć usłyszany tekst. Natomiast przy tłumaczeniach pisemnych , ważną rolę odgrywa spostrzegawczość, dbałość o szczegóły i samokrytycyzm. Jednocześnie tłumacz musi pamiętać, że w wielu przypadkach niemożliwym jest dosłowne przetłumaczenie każdego słowa, zatem ważne są również umiejętności interpretacyjne i szeroka wiedza z danej dziedziny.

Tłumacze stanowią wsparcie w wielu sprawach administracyjno-urzędowych. Przykładowo, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w przypadku postępowania karnego lub zakładania działalności gospodarczej, osoba która nie posługuje się płynnie językiem polskim, wina uzyskać wsparcie tłumacza.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku w którym mamy się posłużyć danym dokumentem na terenie Polski, należy zgłosić się do tłumacza wpisanego na listę w Polsce. Jednakże by posługiwać się przetłumaczonym przez tłumacza przysięgłego dokumentem poza granicami, wymaga się, aby tłumacz był wpisany na listę tłumaczy w kraju w którym będziemy prezentować nasz dokument.

Najczęściej przekładane języki

Biura tłumaczeń cieszą się szeroką ofertą językową. Mimo to notuje się kilka języków, z których najczęściej wykonuje się tłumaczenia. Niesłabnący prym w tej grupie wiedzie język angielski. Niemniej popularne są tłumaczenia z i na język niemiecki, a ostatnio wzrost popularności notuje się w przypadku języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Podsumowanie

Zawód tłumacza, mimo powszechności nauczania języków jest i będzie potrzebny. Biura tłumaczeń oferują usługi, np. tłumaczeń przysięgłych, które nie mogą zostać zastąpione tłumaczeniami internetowymi ani innymi rozwiązaniami elektronicznymi. Wydaje się, iż mimo niesłabnącego postępu technologicznego, tłumaczenia wykonywane przez specjalistów będą się cieszyć wzrastającą popularnością z uwagi na powszechność i łatwość przemieszczania się i globalizację świata.